Angående manifestationen den 13 september

Vi är många som känner ilska och sorg inför den tragedi som utspelar sig längs med fort Europas våldsamma gränser. Men det som sker nu är inget nytt. Människor har mist sina liv vid Europas gränser under lång tid. Detta är en direkt konsekvens av EU:s migrationspolitik. De politiker som nu begråter situationen är också de som skapar och upprätthåller dagens system.

De som trots allt lyckas ta sig igenom gränskontrollerna och kan söka asyl misstänkliggörs av Migrationsverket. Många får avslag och tvingas leva som papperslösa i ständig rädsla för att gripas av polis, bli inlåsta i förvar och under tvång deporteras till det land de en gång flytt ifrån.

Att skrota Dublinförordningen och det visumkrav och transportörsansvar som gör att flyktingar tvingas vända sig till smugglare istället för att kunna ta sig säkert till Europa, är förändringar som skulle rädda många liv. Detta är inga orealistiska reformer, utan förändringar som med politisk vilja lätt skulle kunna genomföras. Samtidigt är detta bara reformer av ett genomruttet system, där vissa människor kan resa världen över utan begränsningar, medan andra tvingas riskera livet i strävan efter en fristad och en framtid.

Om vi menar allvar med vår solidaritet och våra krav på rättvisa måste vi:

Krossa Fort Europa. Riv alla stängsel. Öppna alla gränser!