Bli aktiv

Du är välkommen att bli aktiv i Asylgruppen i Malmö. Vi är en platt organisation där varje röst är lika mycket värd och vi ställer inga krav på utbildning eller tidigare erfarenheter. Istället lär vi oss av varandra och av de människor vi möter. Kom med ditt engagemang och din vilja att förändra!

Det finns många sätt att engagera sig

Kanske kan du hjälpa till att tolka eller att ordna stödfester? Har du idéer om aktiviteter för barn eller vill göra affischer och skriva artiklar som får folk att tänka till? I ett arbete som stundtals kan vara ganska tungt kan fantasifulla medel vara ett bra och roligt sätt att nå ut och skapa opinion. Under 2008 tilldelades Asylgruppen i Malmös egna teatergrupp 30 000 kronor från Olof Palmes minnesfond för att kunna genomföra en turné på gymnasieskolor runt om i landet. Detta är bara ett exempel på hur kreativa kunskaper kan komma till användning i kampen för en human flyktingpolitik.

Vi lär oss tillsammans

För dig som är intresserad av att engagera dig i vår verksamhet försöker vi varje termin anordna introduktionstillfällen. Där får du lära dig mer om vårt arbete och vad du kan göra, men får även en inblick i hur svensk utlänningslag är utformad och hur den tillämpas. Vi strävar även efter att fortbilda oss genom att anordna studiecirklar och internutbildningar där vi bjuder in personer att föreläsa om aktuella frågor och lagändringar.

Hör av dig!

Känner du att du vill hjälpa men vet inte hur – kom så hjälps vi åt! Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.