Material

Här samlar vi aktuella material från asylgruppen.

Handbok för sjukvårdspersonal i kontakten med papperslösa:

Handbok för sjukvårdspersonal i kontakten med papperslösa

Till Sverige – asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser:

Till-Sverige-omslag

Logga 5×2,5cm (300dpi):

Asylgruppen i Malmö

Logga 14x7cm (300dpi):

Asylgruppen i Malmö

Logga 28x15cm (300dpi):

Asylgruppen i Malmö