Om

Asylgruppen i Malmö är en ideell organisation. Sedan 1991 jobbar vi med och för asylsökande och papperslösa. Vi ser detta som en del av den globala kampen för frihet, jämlikhet och solidaritet. Tills denna vision förverkligats arbetar vi praktiskt för att förändra livssituationen för de som drabbas av Sveriges restriktiva flyktingpolitik.

Asylgruppen i Malmö är medlem i FARR, Flyktinggrupperna och Asylkommittéernas Riksråd. FARR är en paraplyorganisation som på riksnivå stödjer enskilda och grupper som värnar om rätten att söka asyl.

Praktiskt arbete

En viktig del av vårt arbete är direktkontakten med asylsökande och papperslösa. Ibland får vi frågan huruvida det är straffbart att hjälpa personer i papperslöshet i Sverige. Det är det inte. De flesta som behöver vår hjälp kommer i kontakt med oss genom e-post, jourverksamhet eller personer vi tidigare mött, och har ofta ett stort behov av stöd. Vi försöker bistå både juridiskt och humanitärt.

Detta kan innebära allt ifrån att undersöka de juridiska möjligheterna efter avslag till att ta kontakt med Migrationsverket och andra myndigheter, hjälpa till att hitta en bra advokat, se till att de som behöver får tillgång till sjukvård eller att hitta en skola. Det händer även att personer kommer med väskorna packade och inte vet vart de ska ta vägen. När möjlighet finns ger vi ekonomisk hjälp till hyra, advokatkostnader, mediciner, mat och andra livsnödvändigheter.

Politiskt arbete

Det politiska arbetet är en central del i vår verksamhet, men vi är både religiöst och partipolitiskt obundna. Genom opinionsbildning och utbildning verkar vi för en human och generös flyktingpolitik – en politik där varje människa får en värdig behandling och där rättssäkerhet även gäller asylsökande.

Vi är med i kampen för ett samhälle där politiken präglas av idén om allas lika värde. Ett samhälle där ingen exkluderas eller diskrimineras och där de mänskliga rättigheterna inte är vision utan realitet. Utöver vårt direkta arbete med flyktingar verkar vi för detta bland annat genom att skriva artiklar, hålla föredrag, delta i debatter och organisera demonstrationer. Bara fantasin sätter gränser för hur man kan nå ut.

De människoöden vi möter är inte resultatet av Migrationsverkets enstaka misstag, utan av en systematiskt uteslutande flyktingpolitik. Asylsökande ifrågasätts, misstänkliggörs och kränks av svenska myndigheter. Internationella konventioner som Sverige har ratificerat följs inte och grova kränkningar av asylrätten förekommer. Många flyktingar som Sverige skickar tillbaka försvinner spårlöst, fängslas, torteras eller dödas. Sverige är det land som flest gånger prickats av FN för att ha skickat människor till länder där de riskerat tortyr.

Svensk flyktingpolitik gör människor papperslösa – det är upp till oss att bestämma hur begränsade deras liv måste vara.

Vi behöver dig och ditt stöd!

Tyvärr är behovet av Asylgruppen enormt och vi upplever en ständig brist på resurser. Vare sig du vill bidra ekonomiskt eller med din tid är ditt stöd alltid mycket välkommet!