Rådgivning

[english]

Rådgivningen äger rum var tredje vecka på Socialt center i Malmö. Vi som är engagerade i rådgivningen är juridikstudenter, jurister eller asylrättsaktivister. Rådgivningen handlar om att ge information och när det är möjligt råd i asyl- och andra migrationsrättsliga frågor. När vi träffar en ny person eller familj så är vi oftast två eller tre personer som närvarar och vid behov en tolk. Behövs vidare kontakt eller fler möten så bestämmer vi det gemensamt under mötet. Det som sägs i rådgivningen berättar vi inte vidare för någon utanför denna grupp. Vi är alla kunniga inom asylrätt men ger inte professionell hjälp på det viset som en advokat kan göra. För att boka till, skicka ett meddelande till asylgruppenimalmo@gmail.com.