Asylkalendern 2020 är här!

Vi är många som har saknat Asylkalendern som Asylgruppen i Lund gjorde under flera år. Längtan är över! Asylgruppen i Malmö har släppt Asylkalendern 2020 – en fantastiskt fin väggkalender med illustrationer och poesi!

Alla intäkter går direkt till Asylgruppen i Malmös arbete med asylsökande och papperslösa för att kunna hjälpa till med hyra, mat, kläder etc.

Kalendern är i stående A4-format i färg och kostar 160kr + porto. 

Beställ kalendern genom att att maila din adress och hur många du vill ha till asylkalendern@gmail.com.

Betalning sker till vårt PlusGiro 596851-6  eller genom Swish till 1234513115. Var noga med att märka din betalning med “Asylkalendern” och ditt namn. När vi mottagit din beställning får du en bekräftelse via mail.

Betalning sker till vårt PlusGiro 596851-6  eller genom Swish till 1234513115. Var noga med att märka din betalning med “Asylkalendern” och ditt namn. När vi mottagit din beställning får du en bekräftelse via mail.

Portopriser:

  • 1st = 36kr
  • 2-3st = 54kr
  • 4-7st = 72kr
  • 8-14st = 108kr

Vill du agera återförsäljare av kalendern? Kontakta oss gärna!

Har du tillgång till en medial plattform där du önskar göra reklam för Asylkalendern? Kontakta oss på asylkalendern@gmail.com eller sprid ordet på eget bevåg!

För en värld utan gränser!

Enklare att stödja Asylgruppen via Autogiro

Autogirot är ett av de absolut viktigaste sätten för oss att samla in stöd till människor på flykt. Tidigare har det enda sättet att anmäla sig till autogirot varit att skicka in en pappersblankett, men nu har det äntligen blivit enklare. Nu kan du anmäla dig genom att fylla i en elektronisk blankett online!

Klicka här för att komma direkt till blanketten!

Vill du läsa mer om autogirot först, klicka här.

Eller vill du kanske passa på att anmäla dig till Dotterbolaget <3 Asylgruppen och få unikt material från Dotterbolaget samtidigt som du stödjer Asylgruppen? Läs mer här.

Samarbetet ett svek och en skam för vår stad

Asylgruppen i Malmö kommenterar socialtjänstens val att lämna ut information om papperslösa till gränspolisen. Uttalandet publicerades i ETC Malmö den 2 januari 2017.

Under de senaste veckorna har det skett en radikal upptrappning i jakten på papperslösa. Gränspolisen har begärt ut adressuppgifter från socialen till papperslösa familjer och säger att det inte finns ”några fredade zoner”.

Vi i Asylgruppen Malmö har arbetat för papperslösas rättigheter i 25 år. Vi vet att den här typen av agerande har fullständigt förödande effekter på de vuxna och barn som det drabbar. Familjer har nu blivit tvungna att lämna sina hem i panik och ryckts upp ur en redan extremt svår och osäker tillvaro. Barn kan inte gå i skolan och familjerna vågar inte söka sig till vården.

Både rätten till vård och rätten till skola för papperslösa är något som har fastställts i lag. Katrin Stjernfeldt Jammeh sa i samband med Reva-debatten att ”för oss i kommunledningen är det viktigt att de barn och ungdomar som finns i Malmö, oavsett vilka de är, ska ha tillgång till våra välfärdsverksamheter, skola och sjukvård”. Vi ser nu att detta var en sanning med modifikation.

Vi i Asylgruppen Malmö har mött enormt många människor som blivit utsatta för en rättsosäker och dysfunktionell asylprocess. Papperslösheten är den sista utvägen för människor som fruktar för sina liv men som Migrationsmyndigheterna inte lyssnat eller trott på. Förföljelsen som de upplevt i sina ursprungsländer fortsätter i mötet med svenska myndigheter och i den papperslösa vardagen. Upplevelsen av en förödmjukande asylprocess och ett outhärdligt liv i papperslöshet driver många till gränsen av vad som över huvud taget är möjligt för en människa att uthärda.

Att gränspolisen nu, på regeringens uppmaning och i samarbete med Malmö stad, omöjliggör för papperslösa att ta del av de rättigheter de har en lagstadgad och konventionsgrundad rätt till är inget annat än ett svek och en skam för vår stad. Vi i Asylgruppen Malmö brinner för att vår stad ska vara en plats där mänskliga rättigheter är till för alla, oavsett status. Regeringen, gränspolisen och Malmö stads agerande förstärker i stället kraftigt det iskalla samhällsklimat som just nu råder. Och det drabbar oss alla. När vi inte skyddar de mest skyddslösa utan i stället hänsynslöst jagar dem med hjälp av adressuppgifter som samlats in i syfte att stärka barns rättigheter, då går hela staden en mörkare framtid till mötes.

Vi vet att ett annat Malmö är möjligt. Där människors rättigheter sätts före utvisningsmaskineriets omättliga hunger efter människor att deportera. Vi uppmanar Malmö stad att använda sitt handlingsutrymme att tolka lagen utifrån barnens bästa (ett handlingsutrymme som bland annat Socialhögskolan i Lund lyfter fram), till att inte lämna ut uppgifter om papperslösa människor, och att driva dessa frågor i en rättsprocess gentemot staten. Barnkonventionen ska bli lag. Begär en överprövning av förfrågan om att lämna ut information! Låt Malmö vara en fristad! Var inte en del av förföljelsen utan välj i stället att skydda människor som flyr förföljelse och förtryck!

Dotterbolaget <3 Asylgruppen

Dotterbolaget <3 Asylgruppen

Bli månadsgivare till Asylgruppen Malmö genom autogiro OCH få unikt material från seriekollektivet Dotterbolaget direkt i brevlådan!

Som prenumerant kommer du att få en leverans varannan månad med allt från serie-fanzines, klistermärken och vykort till lyxigare trycksaker. Materialet är unikt för prenumeranterna och görs av några av samtidens främsta serieskapare.

Missa inte denna unika chans att stödja Asylgruppens livsviktiga arbete och samtidigt få en regelbunden leverans av åtråvärda presenter från Dotterbolaget!

Du kan välja mellan att donera 100:-, 200:- eller 500:- per månad utifrån din ekonomiska situation. Allt du skänker (förutom en lite summa för porto- och tryckkostnader) går direkt till Asylgruppen.

För att anmäla sig till Autogirot krävs ett så kallat medgivande. För att fylla i ett medgivande elektroniskt klicka på följande länk. Du skickas då till ett formulär hos Bankgirocentralen vilket du fyller i och signerar med BankID.

Fyll i elektronisk medgivandeblankett

Önskar du istället fylla i en pappersblankett och skicka med posten så klickar du på länken nedan. Adress samt mer information finns på blanketten.

Ladda ner pappersblankett för att anmäla dig till autogiro+dotterbolaget

Här kan ni läsa mer om Dotterbolaget: www.dotterbolaget.com

Stoppa fängslandet av flyktingar

Debattartikel publicerad på SVT opinion den 31 maj 2016

År 2015 befann sig 60 miljoner människor på flykt från krig, förtryck och våld. Enligt UNHCR är detta det största antalet människor på flykt någonsin.

Ungefär en miljon människor har trotsat döden och korsat Medelhavet för att ta sig till Europa. Än färre tar sig till Sverige för att söka en fristad.

Människor flyr fruktansvärt våld där deras och deras familjs liv är i livsfara. Just därför existerar den mänskliga rättigheten att söka asyl.

Regeringen har under det senaste året drivit fram en rad lagförslag och reformer som successivt urholkat denna rättighet.

Nu hotar Sverige med bostadslöshet, fattigdom och till sist frihetsberövande för dem som försökt utöva sin rätt till asyl, men nekats.

De som nekats asyl fråntas från och med första juni rätten till bostad och ekonomiskt stöd. Dessa personer kommer även tvingas lämna in sina identitetshandlingar och bankkort, så att de varken kan hämta ut receptbelagda mediciner eller handla i en affär.

Ett stort antal människor kommer försättas i hemlöshet och extrem fattigdom, mitt bland oss. Och vad vill regeringen uppnå med detta? Den vill skrämma människor som flyr för sina liv från att söka säkerhet i Sverige, och om de kommit hit så svälta och tvinga ut dem.

Sverige förbereder med dessa beslut massdeportation. Det gamla Kirsebergsfängelset, som för några månader ansågs för nedgånget för någon annan verksamhet, görs om till ett flyktingfängelse. Ett så kallat flyktingförvar.

En plats där oskyldiga personer låses in, för att senare – om en vecka, en månad eller ett halvår – tvångsdeporteras. Och vad deporteras de till?

Nyligen överlämnade FN:s människorättskommitté en rapport som hårt kritiserade de svenska förvaren och uttryckte oro inför bristen på alternativ till deportationspolitik.

De hänvisade till den internationella principen om non-refoulement, som ska skydda flyktingar från utvisning när de riskerar omänsklig eller förnedrande behandling.

Enligt inrikesminister Anders Ygeman (S) kan 80 000 människor årligen att deporteras när den svenska deportationspolitiken satts i system. Sverige riskerar att allvarligt undergräva internationella principer, och skicka folk till förföljelse, tortyr och död.

Frihetsberövande är den mest extrema av alla tvångsåtgärder en stat kan utöva, förutom dödsstraff.

När bestämde vi att vi ville ha det här samhället? Där vi utövar tvång och våld mot oskyldiga människor som flytt för sina liv för att vi vill ha andrum. Där vi frihetsberövar individer utan brottsmisstanke och utan tidsgräns.

Det finns rapporter från svenska förvar om självmord och självmordsförsök, barn som drabbas av apati och depression. 2014 dog en oskyldig man då svensk polis försökte deportera honom.

Han var tvångsneddrogad, handfängslad och i fem polismäns våld. För att han sökt asyl i Sverige och inte återvänt till krigszonen han lämnat. Vart är vi på väg?

Att människor tvingas fly och kommer fortsätta göra det ändras inte av denna farliga politik. De som flytt från de blodiga och långvariga konflikterna i Afghanistan, Irak och Somalia kommer drabbas värst.

Många länder, inklusive dessa, vägrar ta emot människor som deporterats. Deportationspolitik uppnår inget annat än grov cynism, där vår bekvämlighet sätts före andras liv.

Vi ser de nya svältreformerna och omvandlingen av Kirsebergsanstalten till ett flyktingfängelse som en konkret handling i kriminaliserandet av dem som tvingas fly och riskera sina liv för frihet.

En handling som kan få dödlig utgång för många oskyldiga människor.

Vi kräver därför att planerna på att öppna flyktingfängelset på Kirseberg stoppas, och att den dödliga svenska deportationspolitiken får ett slut.

Aktion Mot Deportation Malmö
Jorge Londoño, förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund
Martina Skrak, kommunalråd Malmö (V)
Hanna Thomé, kommunalråd Malmö (V)
Gunnel Suneson, ordförande Vänsterpartiet Malmö
RSFL Ungdom
Röda Korsets Ungdomsförbund Malmö
Syndikalistiska Ungdomsförbundet Lund
Asylstafetten
Asylgruppen i Malmö
Nyanländas Röster
Refugees Welcome Sverige
F! Malmö
Autonom Organisering Malmö
Röda Korsets Ungdomsförbund Lund

Startskott för Asylstafetten 2016

Asylstafetten kommer vandra genom Svergie för fjärde‭ ‬året i rad för att uppmärksamma hur asylpolitiken påverkar flyktingar i Sverige‭.‬

Vandringen pågår under 18‭ ‬dagar från Malmö till Göteborg och kommer att passera 19‭ ‬svenska orter‭. ‬I varje ort kommer det att hållas manifestationer och samtal om asylrätt‭.‬

Vandringen startar på‭ ‬söndag 10‭ ‬juli kl 11.00‭ ‬på‭ ‬Möllevångstorget i Malmö‭.‬

Nästa anhalt är Kirseberganstalten‭, ‬som regeringern föreslagit att göra om till flyktingförvar‭. ‬I Kirseberg kommer den första‭ ‬manifestationen hållas om situationen för människor som sätts i flyktingförvar och regeringens nya lag som vill och låsa in fler människor som fått utvisningsbeslut och öka förvarsplatserna‭.‬

‭- ‬Jag har själv kommit till Sverige och sökt asyl‭. ‬Jag går med i Asylstafetten för att samtala med människor längs vägen om våra liv och flyktingars liv här i Sverige‭. ‬Asylstafetten är ett sätt för mig att kräva mina rättigheter och kämpa för en bättre situation‭, ‬säger Farhad från Afghanistan‭.‬

Asylstafetten handlar om att lyssna på‭ ‬dem som drabbas av den nuvarande flyktingpolitiken‭ ‬–‭ ‬och att ta deras berättelser på‭ ‬allvar‭.‬

Under det senaste‭ ‬året har Europa och Sverige lagt alltmer resurser på‭ ‬gränskontroller för att hindra flyktingar att färdas inom EU:s gränser‭. ‬Riksdagen har röstat igenom lagändringar som gör det svårare för människor att ta sig till Sverige i framtiden och att beviljas rätten till skydd‭.‬

I sommar går Asylstafetten från Malmö till Göteborg för att stötta kampen för en human flyktingpolitik‭!‬

Handbok för sjukvårdspersonal i kontakten med papperslösa

Här kan du ladda ner vår handbok för sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med papperslösa. Skriften innehåller kort och tydlig information om Region Skånes riktlinjer samt tillämpliga lagar och förordningar. Tanken är både att den ska vara ett stöd i kontakten med sjukvården, men även kunna delas ut till personal på avdelningar och vårdcentraler.

Handbok för sjukvårdspersonal i kontakten med papperslösa

En annan flyktingpolitik är möjlig

Tal på manifestation mot regeringens inhumana beslut (1 december 2015)

Att söka asyl för folk som kommer från krigsländer betyder hopp och ett sätt att inte delta i krig. Det finns också hopp om att rädda sitt liv och inte dö under kriget.

Den som har pengar kan lätt och enkelt passera olika gränser och gå till andra länder men för människor som har inte pengar kan samma resa ta flera månader eller år. En del av dessa människor förlorar sitt liv i havet eller i olika köer bakom stängda gränser i olika europiska länder.

De som överlever alla berg och havet och klarar av alla förhinder hamnar i nya köer d.v.s. köer till olika myndigheter. Om man är papperslös då kan man hamna i en källare och trappuppgångar i en byggnad.

Många länder i världen pratar om att världen blivit en ”internationell by” men vi håller på att se att många länder håller på att stänga sina gränser eller redan har stängt.

Nu är uppenbart att den ”internationell by” handlar om pengar och olika form av transport men inte människor. Vi människor mer än någonsin håller på att stoppas bakom gränser och murar som länder har byggt.

Kära vänner, trots alla svårigheter som vi har idag och kommer att ha imorgon, har jag en dröm och min dröm är er dröm!

En värld där frihet inte ska vara en dröm! En värld där själva friheten inte ska hindras. En värld, där alla människor får chansen att gå i skolan och kunskap gör oss lyckliga!

Ja, vi alla i vår innerste själ har dessa drömmar.

Min dröm är att alla människor i världen kämpar tillsammans för att förverkliga det faktum att vi människor är lika varandra.

Om vi tror på detta, då kan vi tillsammans arbeta, tillsammans be, tillsammans kämpa för frihet, tillsammans gå i fängelse!

Jag är säker att vi en dag kan uppfylla alla dessa drömmar och njuta tillsammans av allt i våra liv.

Och budskapet om frihet hör vi i varje by, och stad. Då kan vi sjunga tillsammans om friheten och leva vi alla lika.

Stöd vårt arbete med Swish

Nummer: 1234513115

Nu kan du swisha till Asylgruppen. Som vanligt går pengarna direkt till vårt arbetet med asylsökande och papperslösa. Alla bidrag är välkomna, stora som små!

Swish logotype

Swish är en mobil betaltjänst som används mellan privatpersoner och från privatpersoner till anslutna företag, föreningar och organisationer. Privatpersoner som ansluter sig till Swish kopplar sitt mobilnummer till sitt bankkonto. De kan då skicka och ta emot pengar genom Swish,
samt betala till anslutna företag, föreningar och organisationer. Anslutna företag, föreningar och
organisationer får ett unikt Swish-nummer som privatpersoner kan swisha till, och kan därmed
erbjuda ett betalsätt där de får in betalningen direkt på sitt bankkonto.