Asylgruppen i akut kris när Björkåfrihet tvingas dra in stöd

Asylgruppen i Malmö står inför en akut kris när Björkåfrihet (tidigare Emmaus Björkå) tvingas att dra in sitt månatliga stöd. Vi behöver nu samla in minst 50 tusen kronor mer per månad för att fortsätta vår verksamhet. Människor som står utanför samhällets skyddssystem behöver din solidaritet.

Jag vill hjälpa till, vad kan jag göra?

Coronaviruset slår hårt mot asylsökande och papperslösa

Det nya coronaviruset påverkar nu alla delar av samhället. Inte bara vård och omsorg, hela den svenska ekonomin står inför stora utmaningar. Samhällets skyddsnät anpassas för att möta krisen, indraget karensavdrag, slopat krav på läkarintyg vid sjukskrivning, förändringar i regler kring vård av barn är bara några av de åtgärder vi sett den senaste tiden. Men vad händer med alla de människor som står utanför samhällets skyddssystem?

Migrationsverket fortsätter att processa asylansökningar precis som vanligt, avslag läggs till avslag och ekonomiskt stöd för de som processats dras in, precis som vanligt. Barnfamiljer, ensamkommande och papperslösa finns kvar. Det är lika svårt (i många fall omöjligt) för dessa grupper att få stöd från socialtjänsten, nu försvinner dessutom många möjligheter till extrajobb och försörjning. Situationen innan corona var katastrofal, nu blir det värre.

Asylgruppen i Malmö är en av många organisationer som, bland annat, samlar in pengar för att hjälpa personer som av olika anledning inte omfattas av samhällets skyddsnät. Också vår möjlighet att samla in pengar påverkas nu. Vi har sedan länge ett nära samarbete med Björkåfrihet (tidigare Emmaus Björkå) som varje månad stödjer vår verksamhet. Då Björkåfrihets försäljning på grund av coronaviruset minskat kraftigt har de tills vidare inte möjlighet att betala ut sitt stöd till oss. Vi har såklart stor förståelse för den svåra situation som Björkåfrihet hamnat i. All vår kärlek och tacksamhet till alla medlemmar och anställda hos Björkåfrihet som hjälper och har hjälpt oss så mycket och så länge! Att stödet nu uteblir innebär för Asylgruppen i Malmö en akut kris.

Vi samlar varje månad in knappt 100 tusen kronor vilket vi slussar vidare till personer som inte får stöd från varken Migrationsverket eller socialtjänsten. Allt vårt arbete är ideellt och ungefär 98% av alla insamlande medel går direkt till de vi stödjer. Summan till varje person blir trots det liten, men är oumbärlig för många. Våra möjligheter att hjälpa var redan innan kraftigt begränsade. Att Björkåfrihet nu drar in sitt stöd halverar i ett slag de pengar vi har att fördela. Samtidigt som behoven ökar. Vi behöver nu på kort tid hitta nya sätt att samla in minst 50 tusen kronor per månad. Vi behöver hjälp. Vi behöver din hjälp!

Vad kan jag göra?

Har du möjlighet att skänka pengar? Alla bidrag räknas, stora som små. Det finns flera sätt att skänka pengar.

Kan du hjälpa oss att hitta flera givare? Hjälp oss gärna att sprida detta budskap till vänner och bekanta, via sociala medier eller på andra sätt. All hjälpa i denna svåra situation är guld värd!

Bor du inte i Malmö eller Skåne? Vi tar såklart gärna emot ditt stöd ändå. Tänk också på din lokala organisation. Flyktinggruppernas riksråd (FARR) har en lista över medlemsorganisationer på sin hemsida. Vår samlade solidaritet behövs.

Mer information