Stoppa fängslandet av flyktingar

Debattartikel publicerad på SVT opinion den 31 maj 2016

År 2015 befann sig 60 miljoner människor på flykt från krig, förtryck och våld. Enligt UNHCR är detta det största antalet människor på flykt någonsin.

Ungefär en miljon människor har trotsat döden och korsat Medelhavet för att ta sig till Europa. Än färre tar sig till Sverige för att söka en fristad.

Människor flyr fruktansvärt våld där deras och deras familjs liv är i livsfara. Just därför existerar den mänskliga rättigheten att söka asyl.

Regeringen har under det senaste året drivit fram en rad lagförslag och reformer som successivt urholkat denna rättighet.

Nu hotar Sverige med bostadslöshet, fattigdom och till sist frihetsberövande för dem som försökt utöva sin rätt till asyl, men nekats.

De som nekats asyl fråntas från och med första juni rätten till bostad och ekonomiskt stöd. Dessa personer kommer även tvingas lämna in sina identitetshandlingar och bankkort, så att de varken kan hämta ut receptbelagda mediciner eller handla i en affär.

Ett stort antal människor kommer försättas i hemlöshet och extrem fattigdom, mitt bland oss. Och vad vill regeringen uppnå med detta? Den vill skrämma människor som flyr för sina liv från att söka säkerhet i Sverige, och om de kommit hit så svälta och tvinga ut dem.

Sverige förbereder med dessa beslut massdeportation. Det gamla Kirsebergsfängelset, som för några månader ansågs för nedgånget för någon annan verksamhet, görs om till ett flyktingfängelse. Ett så kallat flyktingförvar.

En plats där oskyldiga personer låses in, för att senare – om en vecka, en månad eller ett halvår – tvångsdeporteras. Och vad deporteras de till?

Nyligen överlämnade FN:s människorättskommitté en rapport som hårt kritiserade de svenska förvaren och uttryckte oro inför bristen på alternativ till deportationspolitik.

De hänvisade till den internationella principen om non-refoulement, som ska skydda flyktingar från utvisning när de riskerar omänsklig eller förnedrande behandling.

Enligt inrikesminister Anders Ygeman (S) kan 80 000 människor årligen att deporteras när den svenska deportationspolitiken satts i system. Sverige riskerar att allvarligt undergräva internationella principer, och skicka folk till förföljelse, tortyr och död.

Frihetsberövande är den mest extrema av alla tvångsåtgärder en stat kan utöva, förutom dödsstraff.

När bestämde vi att vi ville ha det här samhället? Där vi utövar tvång och våld mot oskyldiga människor som flytt för sina liv för att vi vill ha andrum. Där vi frihetsberövar individer utan brottsmisstanke och utan tidsgräns.

Det finns rapporter från svenska förvar om självmord och självmordsförsök, barn som drabbas av apati och depression. 2014 dog en oskyldig man då svensk polis försökte deportera honom.

Han var tvångsneddrogad, handfängslad och i fem polismäns våld. För att han sökt asyl i Sverige och inte återvänt till krigszonen han lämnat. Vart är vi på väg?

Att människor tvingas fly och kommer fortsätta göra det ändras inte av denna farliga politik. De som flytt från de blodiga och långvariga konflikterna i Afghanistan, Irak och Somalia kommer drabbas värst.

Många länder, inklusive dessa, vägrar ta emot människor som deporterats. Deportationspolitik uppnår inget annat än grov cynism, där vår bekvämlighet sätts före andras liv.

Vi ser de nya svältreformerna och omvandlingen av Kirsebergsanstalten till ett flyktingfängelse som en konkret handling i kriminaliserandet av dem som tvingas fly och riskera sina liv för frihet.

En handling som kan få dödlig utgång för många oskyldiga människor.

Vi kräver därför att planerna på att öppna flyktingfängelset på Kirseberg stoppas, och att den dödliga svenska deportationspolitiken får ett slut.

Aktion Mot Deportation Malmö
Jorge Londoño, förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund
Martina Skrak, kommunalråd Malmö (V)
Hanna Thomé, kommunalråd Malmö (V)
Gunnel Suneson, ordförande Vänsterpartiet Malmö
RSFL Ungdom
Röda Korsets Ungdomsförbund Malmö
Syndikalistiska Ungdomsförbundet Lund
Asylstafetten
Asylgruppen i Malmö
Nyanländas Röster
Refugees Welcome Sverige
F! Malmö
Autonom Organisering Malmö
Röda Korsets Ungdomsförbund Lund