En annan flyktingpolitik är möjlig

Tal på manifestation mot regeringens inhumana beslut (1 december 2015)

Att söka asyl för folk som kommer från krigsländer betyder hopp och ett sätt att inte delta i krig. Det finns också hopp om att rädda sitt liv och inte dö under kriget.

Den som har pengar kan lätt och enkelt passera olika gränser och gå till andra länder men för människor som har inte pengar kan samma resa ta flera månader eller år. En del av dessa människor förlorar sitt liv i havet eller i olika köer bakom stängda gränser i olika europiska länder.

De som överlever alla berg och havet och klarar av alla förhinder hamnar i nya köer d.v.s. köer till olika myndigheter. Om man är papperslös då kan man hamna i en källare och trappuppgångar i en byggnad.

Många länder i världen pratar om att världen blivit en ”internationell by” men vi håller på att se att många länder håller på att stänga sina gränser eller redan har stängt.

Nu är uppenbart att den ”internationell by” handlar om pengar och olika form av transport men inte människor. Vi människor mer än någonsin håller på att stoppas bakom gränser och murar som länder har byggt.

Kära vänner, trots alla svårigheter som vi har idag och kommer att ha imorgon, har jag en dröm och min dröm är er dröm!

En värld där frihet inte ska vara en dröm! En värld där själva friheten inte ska hindras. En värld, där alla människor får chansen att gå i skolan och kunskap gör oss lyckliga!

Ja, vi alla i vår innerste själ har dessa drömmar.

Min dröm är att alla människor i världen kämpar tillsammans för att förverkliga det faktum att vi människor är lika varandra.

Om vi tror på detta, då kan vi tillsammans arbeta, tillsammans be, tillsammans kämpa för frihet, tillsammans gå i fängelse!

Jag är säker att vi en dag kan uppfylla alla dessa drömmar och njuta tillsammans av allt i våra liv.

Och budskapet om frihet hör vi i varje by, och stad. Då kan vi sjunga tillsammans om friheten och leva vi alla lika.