Handbok för sjukvårdspersonal i kontakten med papperslösa

Här kan du ladda ner vår handbok för sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med papperslösa. Skriften innehåller kort och tydlig information om Region Skånes riktlinjer samt tillämpliga lagar och förordningar. Tanken är både att den ska vara ett stöd i kontakten med sjukvården, men även kunna delas ut till personal på avdelningar och vårdcentraler.

Handbok för sjukvårdspersonal i kontakten med papperslösa